Αν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για την δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μην
χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν αφήσετε ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν
για ένα έτος.


Αν έχετε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε στον ιστότοπο, θα δημιουργήσουμε ένα προσωρινό cookie για να
προσδιορίσουμε αν ο φυλλομετρητής σας δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και θα
διαγράφει μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας.


Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και
τις επιλογές οθόνης. Τα cookies εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookies επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα
χρόνο. Αν επιλέξετε “Να με θυμάσαι”, η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το
λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.


Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης.
Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το post ID του άρθρου που μόλις
επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.


Κατά την πρόσβασή σας στις σελίδες του διακτιακού τόπου δημιουργούμε cookies για να αναλύσουμε τα στατιστικά
στοιχεία πρόσβασης και τις επισκέψεις μέσω του συστήματος Google Analytics. Αυτό γίνεται μόνο εφόσον αποδεχτείτε τη χρήση αυτών των cookies. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα cookies στη διεύθυνση https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=el-GR