Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομών Αττικής» (εφεξής «ΕΔΣΝΑ») ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, επί της Άντερσεν 6 & Μωραίτη, αρ. 90, Τ.Κ. 115 25, με αριθμό τηλεφώνου 213 – 2148300, διαθέτει τον διαδικτυακό τόπο https://www.doseaksia.gr/(εφεξής «δικτυακός τόπος») και προσφέρει στους επισκέπτες (χρήστες) υπηρεσίες ενημέρωσης, κυρίως για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του διαδικτυακού τόπου οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να μελετήσει προσεκτικά και να αποδεχτεί τους όρους χρήσης που περιγράφονται παρακάτω. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο συνιστά έμπρακτη ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης. Όποιος επισκέπτης/χρήστης διαφωνεί με τους παρόντες όρους χρήσης, παρακαλείται να μη χρησιμοποιεί την παρούσα δικτυακή πύλη.

O EΔΣΝΑ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο του διαδικτυακού της τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.

 

 


Υποχρεώσεις επισκέπτη (χρήστη)

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του ΕΔΣΝΑ πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης.

Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου.

 

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου (κείμενα, αρχεία, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Συνεπώς, οι χρήστες δεν μπορούν να αντιγράψουν (download), αναπαράγουν, διανείμουν, διασπείρουν, διαμοιράσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, παρά μόνο για προσωπική, μη κερδοσκοπική χρήση, εφόσον δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το προστατεύουν. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτείται η ρητή και έγγραφη άδεια του EΔΣΝΑ.

Τυχόν περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του διαδικτυακού τόπου και αποτελεί ιδιοκτησία τρίτων (σήματα, αρχεία, κλπ) ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης. Για τη χρήση του περιεχομένου αυτού, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων.

 

 

Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

O EΔΣΝΑ, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς, πλήρεις, σαφείς, επίκαιρες και σε υψηλή διαθεσιμότητα. Επίσης, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών της (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Σε καμία περίπτωση η Περιφέρεια Αττικής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

 

 


Σύνδεσμοι σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Σε ορισμένα σημεία περιεχομένου ο διαδικτυακός τόπος παραπέμπει σε άλλους ιστότοπους υπό μορφή συνδέσμων (links), με σκοπό αποκλειστικά τη διευκόλυνση των επισκεπτών. O EΔΣΝΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, καθώς και για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί χρησιμοποιούν, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Εάν ο επισκέπτης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

 

 

Φάκελοι Καταχωρήσεων (Log Files)

Ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τις IP διευθύνσεις (Internet Protocol) για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην επισκεψιμότητα και τη διαχείριση του ιστότοπου.  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών κατά την περιήγησή τους στον διαδικτυακό τόπο βρίσκονται στο Ενημερωτικό Σημείωμα για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

 

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Στην περίπτωση που κάποια διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το νόμο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του διαδικτυακού τόπου από τον επισκέπτη ή χρήστη, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων Αθηνών.

Αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο του ιστότοπου που άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@doseaksia.gr.