Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) είναι υπεύθυνος για την προσωρινή αποθήκευση, την επεξεργασία, τη μεταφόρτωση, την ανακύκλωση και την εν γένει αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων, τη λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και την αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.
Εικόνα
Ανακύκλωση

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιούν το Πρόγραμμα για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Αττική, με στόχο τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων, με έμφαση στην κυκλική οικονομία και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, καθώς και στην ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου της Περιφέρειας Αττικής και της Διοίκησής της σε αυτή τη διαδικασία.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του ΕΔΣΝΑ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εικόνα
Απορριμματοφόρο