Γνώρισε την ανακύκλωση

Γνώρισε την ανακύκλωση

Τι είναι η ανακύκλωση;

Ανακύκλωση είναι η διαδικασία κατά την οποία τα απόβλητα ή τα χρησιμοποιημένα υλικά μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα προϊόντα. H διαδικασία της ανακύκλωσης ξεκινά με τη διαλογή των διαφόρων υλικών (γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, χαρτί κ.λπ.) και στη συνέχεια γίνεται η εισαγωγή αυτών στο σύστημα ανακύκλωσης. Αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν ανακυκλώνονται όλα τα υλικά, όπως τα χρώματα, τα εντομοκτόνα κ.ά., καθώς θεωρούνται επιβλαβή ή τοξικά και δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Εικόνα
Ανακύκλωση
Οφέλη ανακύκλωσης

Τα οφέλη της ανακύκλωσης είναι πολλά περισσότερα από αυτά που φανταζόμαστε, δηλαδή η προστασία του περιβάλλοντος και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας.

 

Η ανακύκλωση:

 • Βοηθά στη μείωση των αστικών αποβλήτων που πρέπει να συλλεχθούν από τους δήμους και να μεταφερθούν σε ολοένα και πιο δυσεύρετους Χώρους Υγειονομικής Ταφής, και στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.
 • Συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας (πετρέλαιο, μεταλλεύματα κ.λπ.) παρέχοντας και οικονομικά οφέλη στην ελληνική κοινωνία που σε μεγάλο μέρος τα εισάγει.
 • Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για τη διάσωση του πλανήτη.
 • Δημιουργεί έμπρακτη περιβαλλοντική συνείδηση.
 • Συνεισφέρει στη μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης.
Ανακύκλωσε σωστά
Εικόνα
Διαχώρισε
Διαχώρισε τα απορρίμματά σου
Η σωστή ανακύκλωση ξεκινά από τη διαλογή.
Εικόνα
Πλύνε τις συσκευασίες
Πλύνε τις συσκευασίες

Ξέπλυνε όλες τις συσκευασίες και τα αντικείμενα που είναι για ανακύκλωση. Υπολείμματα φαγητού ή άλλων υλικών στις συσκευασίες τις καθιστούν ακατάλληλες για ανακύκλωση.

Εικόνα
Μη χρησιμοποιείς σακούλα
Μη χρησιμοποιείς σακούλα

Πέτα τα σκουπίδια στην ανακύκλωση πάντοτε χωρίς σακούλα!

Εικόνα
Έλεγξε τα υλικά
Ανακύκλωσε στον σωστό κάδο

Είναι σημαντικό το κάθε υλικό να πηγαίνει στον σωστό κάδο.

Κυκλική οικονομία

Η κυκλική οικονομία αποτελεί ένα «πράσινο μοντέλο ανάπτυξης», το οποίο λειτουργεί ως απάντηση στο μέχρι τώρα οικονομικό μοντέλο (Παραγωγή-Προμήθεια-Χρήση-Απόρριψη) και στην εξάντληση των πόρων. Κεντρικοί στόχοι της κυκλικής οικονομίας είναι η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με λιγότερους και πιο «πράσινους πόρους» και η χρήση δευτερογενών υλικών και αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων και χρήσιμων υλικών. Σημαντική προϋπόθεση για την επικράτηση αυτού του μοντέλου είναι η μετάβαση σε πιο βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής και κατανάλωσης, μέσω των οποίων θα επιτευχθεί η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας.

Εικόνα
Earth
Η κυκλική οικονομία στηρίζεται:
 1. Στη βέλτιστη χρήση των πόρων
 2. Στην επέκταση του κύκλου ζωής των προϊόντων
 3. Στην αύξηση της ανακύκλωσης
 4. Στη χρήση δευτερογενών υλικών και αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων
 5. Στην προώθηση της κυκλικότητας στις παραγωγικές διαδικασίες
 6. Στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων